Szczegóły

Skóra: Lamport - włoski, garbowany roślinnie, pełne ziarno

Rozmiar (mm) Szerokość Wysokość Głębokość

Tytan S

260 210 3

Tytan XL

800 300 3